معافیت مالیاتی ۶ هزار میلیاردی مافیای کنکور

گزارش‌ها نشان می‌دهند گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری، حدوداً ۴۰ هزار میلیارد تومان است. اگر در نظر بگیریم که هزینه ماهانه تبلیغات این موسسات در صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در یک سال، چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود.

▪️دولت همچنان این موسسات را که مثل هیولاهای هزارسر در همه روزنه‌های آموزشی کشور رخنه کرده‌اند، از پرداخت مالیات و سهم بیت‌المال معاف می‌دارد، در حالی که معلمان که بازوهای اصلی و اصیل آموزش کشور هستند، در صورتی که بیش از ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، مجبورند ۱۰ درصد آن را به عنوان مالیات به بیت‌المال بپردازند!

▪️اگر مافیای کنکور کمی بیشتر از ۱۰ درصد مالیات بپردازند، مالیات سالانه‌ی آنها رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که نصیب دولت خواهد شد و در شرایط کنونی اقتصاد کشور و مشکل کسری بودجه، چاره‌ساز و مفید است.