نکاتی جالب توجه در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتی های مستقیم …

اگر مالک، خانه خود را به ارزش میانگین قیمت روز موضوع ماده ۶۴ ق.م.م ، عرضه کند ، مشمول مالیات بر خانه های خالی ( ماده ۵۴ مکرر ) نخواهد بود .

🔸در این رابطه بدانیم که میانگین قیمت روز املاک ( حتی برای املاک مسکونی ) که در راستای ماده ۶۴ ق.م.م ، هر ساله به تصویب کمیسیون موردنظر می رسد بعضا به یک دهم قیمت روز املاک هم نمی رسد . یعنی به مالک گفتن بیا خونه ی متری ۲۰ میلیون تومانی خودت را به قیمت متری ۲ میلیون تومان بفروش تا ما ازت مالیات اجاره نگیریم .