🔘 مصاحبه ام درباره تراکنش‌های بانکی به درستی انعکاس نیافته / مالیات از تراکنش‌ها در حد پیشنهاد باقی مانده ◾️میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه :

🔹️پیشنهاد اصلاح تراکنش‌های بانکی هراز گاهی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود که یک از این پیشنهادات موضوع دریافت عوارض یا مالیات در زمینه های مختلف است که برخی در حد پیشنهاد باقی مانده است.

🔹یکی دیگر از پیشنهادات مطروحه بحث دریافت مالیات یک در ۱۰۰۰ از تراکنش‌های مالی و واریز مستقیم آن به خزانه به عنوان منابع درآمدی بودجه است که این طرح هم تصویب نشده است.