پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص منابع بودجه سال ۱۳۹۹ از حیث منابع مالیاتی

وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)
🔹حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت
🔹حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی
🔹حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی
🔹حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
🔹اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات
🔹وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی
🔹افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده