🌐 ایرنا / استاندار البرز با اشاره به رفع محدودیت شعاع ١٢٠ کیلومتری برای شهرک صنعتی اشتهارد گفت: پیگیر حل مشکل تمام واحدهای تولیدی صنعتی این شهرک هستیم.

🔹عزیزاله شهبازی روز سه شنبه در دیداری با معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور افزود: رفع محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای شهرک های صنعتی اشتهارد محقق و از این پس تمام واحدهای تولیدی مستقر، مشمول معافیت ۱۲ ساله مالیات ارزش افزوده خواهند شد و همچنین پیگیر اعمال این معافیت برای واحدهای تولیدی که قبل از مصوبه فعال بودند، هستیم.

🔹وی افزود: موضوعی که در این راستا بوجود آمد، سازمان امور مالیاتی کشور این معافیت را برای واحدهایی در نظر گرفت که از تاریخ اول فرودین ۹۹ نسبت به ایجاد واحد خود اقدام کرده اند.

🔹استاندار البرز اضافه کرد: بر این اساس طی رایزنی های گسترده و دیدارها و مکاتبات مستمر درصدد هستیم که این امر از زمان اعمال محدودیت تا پس از رفع آن برای فعالان اقتصادی اشتهارد اعمال شود.