🔘 دیوان عالی بریتانیا، درخواست تجدیدنظر زنی که ۱۶ میلیون پوند در فروشگاهی در لندن خرج کرده بود و به دنبال آن هدف قانون ضد پولشویی و اموال نامشروع بریتانیا قرار گرفت، را رد کرد.

◾️دو سال پیش، دادگاهی در بریتانیا به خانمی که شوهرش در جمهوری آذربایجان به جرم اختلاس از یک بانک دولتی در زندان است، دستور داد تا منبع ثروت خود را اعلام کند در غیراینصورت اموالش توقیف خواهد شد.

◾️دیوان عالی می‌گوید که او نتوانسته دلایل کافی برای منشا قانونی کسب اموال خود به دادگاه ارائه دهد.