چهار میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : ۴ میلیون نفر دستگاه پوز دریافت کرده‌اند بدون آنکه اثری از هویت اقتصادی‌شان باشد. ۳۵ هزار پوز در حالت فعالیت‌اند در حالی که سالهاست صاحبانشان از دنیا رفته‌اند.