⭕️ دژپسند، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

🔹سهم مالیات در بودجه باید بالا رود چون مالیات، درآمد تمیز و اصولی کشور است اما افزایش مالیات باید با سازماندهی مناسب انجام شود.

🔹موافق افزایش مالیات هستم به شرطی که مجاری برای آن تعریف شود که به بخش خصوصی و مودیان خوش حساب فشار نیاید.