نقل و انتقال املاک ( ملک و مغازه ) بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات هست؟

مستند به بند ۶ بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ بنیاد مستضعفان در عداد مشمولین ماده ۲ قرار گرفته و با توجه به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۵ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق.م.م توسط نهادهای ماده ۲ ق.م.م و مالاجاره های دریافتی انان از این بابت فعالیت اقتصادی مشمول مالیات نبوده لیکن ان قسمت از درامد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

◾️سوال: اگر بنیادهای مصرح در بند ۴ ماده ۲ ق.م.م اقدام به واگذاری املاک خود به صورت غیر عقد بیع ( هبه غیر معوض ) نمایند در اینصورت حکم مربوطه بابت شمول مالیات چیست؟ آیا انتقال گیرنده مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م (درامد اتفاقی)خواهد بود؟