ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱ حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

بخشنامه شماره: ۳۳۸۹۹/ ۲۳۰/ د مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۹

🔹رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
🔹مدیرکل محترم امور مالیاتی…

🔸با سلام / با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۱۹/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۹ رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم ( اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۹ معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص “پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله ۴۵ و شماره اقتصادی”، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره ۴۱۱ حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است.

🔸لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وب‌سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد.

🔸همچنین با عنایت به مفاد تبصره ۲ اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد “در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع‌ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام‌مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی(از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید.”، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوری‌‌های مالیاتی به منظور اصلاح سامانه‌های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره ۱۳۰/ ۱۵۳۳ / د مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت،

🔸بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاع‌رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی( از جمله رفع محدودیت مرحله ۴۵ و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ )، از طریق رسانه ملی، رسانه‌های استانی و سایر رسانه‌های جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید.