بخشنامه مهم مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۹۹ بانک مرکزی درخصوص زمانبندی اجرای قانون جدید چک از شنبه

بر اساس این بخشنامه اجرای بخشهای مهمی از این قانون، ۲۸ روز یعنی تا بیست دی ماه عقب افتاد

🔺مطابق ماده ۱۷،عملیات صدور، انتقال و وصول چکهای فعلی در دست مردم یعنی دسته چک های صادره پیش از تاریخ «۹۹/۱۰/۲۰» مطابق روال سابق خواهد بود و قانون جدید در مورد آنها اعمال نخواهد شد

🔺صدور چک در وجه حامل برای چکهای جدید و از بیست دی ممنوع خواهدشد

🔺محرومیت های ماده ۵ مکرر یعنی محرومیت از دریافت تسهیلات، ضمانتنامه، ال سی، کارت بانکی جدید و افتتاح حساب برای دارندگان چک برگشتی از شنبه ۲۲ آذر لازم الرعایه خواهد بود.

🔺در صورت عدم موجودی در حساب، بانک باید با برداشت از سایر حسابهای مشتری چک را پاس کند

🔺انتقال و ظهرنویسی چک به صورت فیزیکی کماکان و تا اطلاع ثانوی(برخلاف متن قانون) مجاز خواهد بود