🔘 تمدید اعتبار کارت های بازرگانی

🔹ابلاغیه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صمت عنوان روسای سازمان های صمت ۳۱ استان و نیز جنوب کرمان در خصوص ؛

🔹تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۹ می باشد تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۹