اصلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از اصلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا گزاشگری بین‌المللی و تحویل به وزیر اقتصاد جهت ارائه به هیات دولت خبر داد.

🔸به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اعلام کرد: اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع اعطای معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی و یا گزاشگری بین‌المللی پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالی این کانون و همکاری معاونت امور اقتصادی به سرانجام رسید.