⭕️ محمد باقر قایباف عصر امروز دوشنبه در نشست با وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی و برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این موقعیت و شرایط خاص که کشور علاوه بر تحریم، درگیر بیماری کروناست، باید مراقب مودیان خوش حساب بود، افزود:

◾️در عین حال باید قدردان زحمات ممیزان مالیاتی هم باشیم. هر چند معدودی از افراد متخلف در هر سازمانی وجود دارند که وجود آنها فعالیت صادقانه دیگران را زیر سوال نمی‌برد و باید محکم و قاطع با آنها برخورد شود.