⭕️⭕️ مهم و فوری / ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص …

🔹️ پیرو نامه شماره ٢۰۰/۱۵۱۰۲/ص مورخ ٠۵/ ٠٩ / ١٣٩٩ رئیس کل محترم سازمان در خصوص حضور کارکنان، تصمیم جدید سازمان، با در نظر گرفتن مصوبات جدید ستاد ملی مدیریت کرونا و نیز مصاحبه آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پیشگیری از همه گیری بیماری کرونا در نقاطی که در وضعیت قرمز می باشند به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کووید ١٩ ، همچنان به حضور حداقلی همکاران و حداکثر تا ٢۵ درصد با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و تمرکز بر رسیدگی ، مطالبه و وصول پرونده های بزرگ و با اهمیت و نیز تسریع و تسهیل در انجام امور مودیان مالیاتی، برای اقدام لازم ابلاغ می گردد.