⭕️ ابلاغیه مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۹ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک مبنی بر ؛

🔸تمدید خودکار کارت های کارگزاری تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ ( یعنی نیازی به استعلام از اداره مالیات در راستای ماده ۱۸۶ ق.م.م نیست )