🔘 سیاست مالیاتی وزارت اقتصاد کاملا غلط است و باید این سیاست اصلاح شود.

◾️جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و رودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی باید اصلاح شود، گفت:

🔸یکی از نگاه‌هایی که وجود دارد این است که ما باید مالیات بر عملکرد یا سود را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد یا حتی کمتر از این عدد کاهش دهیم و این پیشنهاد راهکار بسیار خوبی است و لازم است محقق شود.

🔸می‌توان مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات بر مصرف است را اضافه کرد و در حال حاضر کشورهایی در دنیا وجود دارند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنان بسیار بیشتر از کشور ما است.

🔸البته این مسئله به این مفهوم نیست که ما عملکرد وزارت اقتصاد را تأیید می‌کنیم، چرا که آن چیزی که وزارت اقتصاد دریافت می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده نیست و متأسفانه آنان به جای ۹ درصد، بیش از ۱۰ درصد مالیات دریافت می‌کنند.

🔸ویژگی مالیات بر ارزش افزوده این است که این نوع مالیات، مالیات مضاعف نیست اما عملکرد وزارت اقتصاد به گونه‌ای است که مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیات مضاعف و چندباره تعریف می‌کند که این کاملاً غلط است و باید این نگاه در وزارت اقتصاد درباره مالیات اصلاح شود.

🔸وزارت اقتصاد برای آنکه مشکلات خودش را حل کند، در هر مرحله بر کل قیمت کالا مالیات می‌گیرد و بعضاً گفته می‌شود که اگر مؤدی در مرحله قبلی مالیات پرداخت کرده می‌تواند اسناد آن را ارائه کند تا مالیات پرداخت شده به وی بازگردانده شود اما حتی اگر مؤدی اسناد لازم در این زمینه را ارائه کند، متأسفانه این مالیات به وی بازگردانده نمی‌شود.