🔰 فراخوان شناسایی « شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای ایشان »

◾️در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۸ و همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مذکور مصوب ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۹ ، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت­های‌ ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا بر اساس‌ ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی ایشان نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان ” شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی ” اقدام نماید. شرایط، الزامات و مدارک مورد نیاز با عناوین ذیل در لینک زیر درج شده است: