تازه های مالیاتی / آیا محدودیت های جدید ناشی از وضعیت کرونایی ، تاثیری بر رعایت تکالیف و مقررات مالیاتی نخواهد داشت ؟

◾️با توجه به محدودیت های جدید ناشی از بیماری کرونا ، رفت و آمد الزامی مودیان مالیاتی جهت انجام و اجرای برخی تکالیف نیز با مشکل مواجه خواهد شد .

◾️حضور در جلسات حل اختلاف مالیاتی ، مراجعه مودیان به اداره امور مالیاتی جهت اعتراض به اوراق مالیاتی و چانه زدن با رئیس امور مالیاتی جهت تعدیل درآمد مشخصه می تواند از جمله مواردی باشد که سازمان امور مالیاتی بایستی دستورالعمل هایی در این خصوص صادر کرده تا هم روند امورات مالیاتی به ترتیب و وفق مقررات انجام شود و هم موجباتی فراهم گردد جهت جلوگیری انتشار کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در اینخصوص …