آیا افرادی که دارای فرزند معلول می باشند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود ؟

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور در صدر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم ( کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات بیمار یا افراد تحت تکفل وی) ،
هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز

قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌

《معلول》 یا
《بیمار》 یا
《شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است》 می‌باشد.