🔘 اخذ مالیات عجیب‌ و غریب در ایران

🔹اقتصاد نیوز: برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که منابع طرح خود برای یارانه کالاهای اساسی را از محل تراکنش‌های بانکی تأمین کنند. به گفته یکی از نمایندگان بر اساس این طرح یک در ۱۰ هزار برای تراکنش‌ها مالیات گرفته شود.

🔹یعنی اگر فردی می‌خواهد یک‌میلیون تومان منتقل کند صد تومان از او کسر و اگر کسی ۱۰ میلیون منتقل کرد، هزار تومان کسر شود.اما از دیدگاه برخی کارشناسان این طرح مخالف عدالت مالیاتی است.