سازمان امور مالیاتی کشور برای فراخوان نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش ( پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی ) صاحبان مشاغل ذیل نیز معرفی شده اند

🔺دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)،

🔺دفاتر خدمات الکترونیک، ازجمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی

🔺🔺 این دسته از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش ( فاکتور ) مطابق مقررات بوده و لازم است با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه / پایانه پرداخت متصل به پرداخت بانکی خود ( کارتخوان های بانکی ) اقدام نمایند .