🔘 به گزارش بازار و به نقل از اتاق تهران/ در نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران “راهکارهایی برای اصلاح نماگر پرداخت مالیات در ایران” مورد بررسی قرار گرفت

🔹نماگر پرداخت مالیات، مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری را که یک بنگاه اقتصادی در طول یک سال باید بپردازد یا مکلف به پرداخت است را ثبت می‌کند. مولفه‌هایی چون نرخ کل مالیات و پرداخت‌ها، تعداد پرداخت‌ها در سال، زمان و کارایی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات در این نماگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

🔹امتیاز ایران در مولفه‌های نماگر پرداخت مالیات در سال ۲۰۲۰ میلادی کشور ما را در رتبه ۱۴۴ جهان قرار داده است.

🔹اقداماتی از جمله کاهش تعداد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از ۱۲ بار در سال به ۴ بار در سال و به صورت فصلی، کاهش فاصله زمانی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد و شروع فرآیند حسابرسی آن به حداکثر ۶۰ روز کاری و همچنین کاهش فاصله زمانی اتمام ارتباط شرکت مؤدی و تاریخ دریافت گزارش نهایی بازرس مالیاتی توسط شرکت مؤدی، می‌تواند در اصلاح امتیاز و رتبه نماگر پرداخت مالیات از سوی ایران موثر باشد که در صورت اجرایی شدن این اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات روش‌شناسی بانک جهانی و همچنین تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار برای اصلاحات فوق برابر با ۱۲۱ خواهد شد.