مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات، صادقانه و مبتنی بر واقعیت، تنظیم و در مهلت قانونی ارایه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

ایشان با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی‌الراس در سال ۹۹ تاکید کرده بود: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی است. بنابراین از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، چنانچه مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی پذیرش می شود.

◾️اما باخبر شدیم که اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ با ابراز مبالغ خرید و فروش بالا و حتی سود مشمول مالیات با پرداخت مالیات بالا برخلاف آنچه قبلا اعلام شده در انباره حسابرسی قرار گرفته و آماده رسیدگی مالیاتی می باشد.

◾️در هر صورت بهتر است اسناد و مدارک لازم؛

( خصوصا اسناد و مدارک هزینه ای را – چرا که اعمال ضریب همچون گذشته نداریم )

➖مطابق اعداد و ارقامی که در اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ ابراز داشته را مطابق ضوابط موجود تنظیم و پس از ابلاغ دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک در اختیار گروه رسیدگی قرار دهند.

◾️اینکه چگونه قیمت تمام شده کالای خریداری شده و یا هزینه های محل فعالیت از درآمد وی کسر خواهد شد … بایستی به آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مراجعه کرد .