🔘 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابراز خرسندی از پیشگام شدن دفاتر پیشخوان دولت در اتصال به سامانه صورتحساب الکترونیکی گفت:

🔸با توجه به اینکه بیش از ۱۰ هزار دفتر فعال پیشخوان دولت در سراسر کشور وجود دارد و ۲۵۰ خدمت به مردم ارائه می‌کنند، پیوستن این دفاتر به این سامانه فرصت خوبی است تا بحث مالیات ستانی در آن‌ها به صورت الکترونیکی عملیاتی شود.