🔘 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهدای لوح تقدیر، از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مدیران و کارکنان پرتلاش این مجموعه، بخاطر کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی امسال تقدیر و تشکر کرد.

🔸به گزارش خبرگزاری آریا ، در متن لوح تقدیر دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: با عنایت به همت و مساعی ارزنده جنابعالی و همکاران محترمتان در آن سازمان، در راستای جزء (ب) بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۹ (نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ ) به عنوان «دستگاه برتر براساس بیشترین میزان تحقق اهداف دو ساله برنامه جامع اصلاح نظام اداری» برگزیده شده اید. بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیران، کارشناسان و کارکنان پرتلاش آن مجموعه اعلام می نمایم.