دولت می خواهد از تراکنش‌های پایین بانکی مالیات بگیرد

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : در طرح تأمین کالاهای اساسی نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه پیشنهاد دادند که مالیات از تراکنش‌های پایین گرفته نشود زیرا این تراکنش‌ها در اقشار ضعیف کم است و نهایتاً یک میلیون تا ۲ میلیون تومان به حساب یکدیگر واریز می‌کنند اما پیشنهاد شده بود که از تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون تومان امکان دریافت مالیات به ازای ۵ در ۱۰ هزار آن به عنوان عوارض اخذ شود که از طریق ساتنا و پایا است.

🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت میزان عوارض تراکنش‌های پایین را افزایش داده و در تراکنش‌های میلیاردی سقف قائل شده است که این رقم ۲۵۰۰ تومان است. یعنی افراد چه هزار تومان و چه هزار میلیارد تومان جابه‌جا کنند سقف خدمات بانکی دریافت شده ۲۵۰۰ تومان است. در حالیکه پیشنهاد ما آن است کسی که تراکنش بانکی دارد باید عوارض بیشتری بدهد.