طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخذ مالیات از خانه‌های لوکس گفت:

از جمله منابعی که در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های گران قیمت بود که باید آئین نامه آن سه ماهه در هیات دولت تصویب شود، اما متاسفانه در ماه هشتم سال هستیم و آیین نامه آن هنوز به تصویب نرسیده است،

🔹بهتر است دولت و سازمان امور مالیاتی این موضوع را در ماه‌های پایانی سال انجام و پایه‌های مالیاتی بر این اساس تعریف شود.