آخرین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۹ ، ۱۵ آبان ماه ۹۹ یعنی تا پس فردا پنجشنبه می باشد .

ضمنا توجه داشته باشیم با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییراتی در مودیان مشمول آن که مکلف به انجام این تکلیف می باشند صورت گرفته است …

🔺🔺به عبارتی مشمولان ارسال فهرست معاملات فقط ؛

🔸۱ . کلیه اشخاص حقوقی و
🔸۲ . کلیه اشخاص حقیقی مشمول گروه اول آیین نامه ماده ۹۵ ق.م.م می باشند .