قابل توجه صاحبان املاک اجاری / تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم :

املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

🔘 اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که چنانچه املاکی مجانی در اختیار آنان قرار گیرد غیراجاری تلقی می شود :

🔹۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛
🔹۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
🔹۳- شهرداری‌ها
🔹۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم