نحو ه ، رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان برای سنوات قبل از ۱۳۹۵

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نامه دیوان محاسبات کشور در رابطه با ارائه مستندات قانونی جهت مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی مودیان برای قبل از سال ۹۵ به برخی دلایل تعاملی هم اشاره کرده و به این نحو هم ، رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان برای سنوات قبل از ۱۳۹۵ را توجیه کرده است .

◾️پارسا در پاسخ خود در این رابطه به بندهایی از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ خود اشاره کرده و نوشته :

🔹در این بخشنامه ترتیبات و استثنائاتی مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت حقوق مودیان مالیاتی قائل شده که برای تنویر موضوع نظرتان را به مفاد بندهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مذکور جلب می نماید.

🔸اولا : ایرادات ۴ گانه دیوان محاسبات به غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ بوده است و نه ارائه مواردی مبنی چگونگی تشخیص این دسته از پرونده ها

🔸ثانیا : شکواییه بسیاری از مودیان که برای آن ها برگ مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی صادر شده اینه که ماموران مالیاتی منتخب ، مفاد بخشنامه خصوصا احکام همین ۴ بند و نیز بند ۱۸ را رعایت نکرده و همین امر موجبات صدور برگ های مالیاتی میلیاردی شده است .

🔸ثالثا : سوای این ، چنانچه حتی دلایل اعلام شده در پاسخ ایشان عنوان دیوان محاسبات ، محکم و استوار بود ، چرا و چطور برای عموم پرونده هایی از این دست ، مطرح شده در دیوان عدالت اداری ، نتوانست محکم و استوار باشد و قریب به اتفاق رای دیوان عدالت اداری ( چه شعبه و چه تجدیدنظر و حتی هیات تخصصی ) به نفع مودیان مالیاتی بوده است؟