⭕️ چگونگی استفاده از ارزش معاملاتی املاک توسط ادارات مالیاتی و سایر ادارات برابر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم؛

◾️ماخذ مالیات نقل و انتقال املاک برای سال ۱۳۹۹ ( با توجه به ابلاغیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ ) هشت درصد میانگین قیمت روز هر بلوک ( که البته خیلی کمتر از قیمت روز می باشد ) ، تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک می باشد .

◾️یعنی چنانچه برای میانگین قیمت روز املاک مسکونی در یک بلوک که خود شامل سه نوع کاربری ( تجاری – اداری – مسکونی ) می باشد ، مبلغ یک میلیون تومان مصوب شود ، ادارات امور مالیاتی ، ۸ درصد آن یعنی ۸۰ هزار تومان را به عنوان ارزش معاملاتی در نظر گرفته و مبنای مالیات نقل و انتقال قرار می دهند و سایر ادارات همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و … درصدی از این رقم ۸۰ هزار تومان را برابر مصوبه هیات وزیران ( برای سال ۹۸ ، ۳۶ درصد آن یعنی ۲۸ هزار و هشتصد تومان ) مبنای محاسبه و تعیین عوارض قرار می دهند .

◾️با اینکه بیش از ۳ ماه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۹ ( از ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ) سپری شده است ، تا امروز جمعه ۲ آبان ۹۹ ، خبری از مصوبه هیات وزیران در راستای تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م مبنی بر درصد مورد استفاده از ارزش معاملاتی املاک توسط سایر مراجع نیست و اینکه مصوبه هیات وزیران برای سال ۹۹ چه درصدی را مقرر می کند ، باید منتطر ماند و دید.

◾️البته تا اعلام مصوبه جدید ، درصد اعلامی همان مصوبه قبلی ( یعنی ۳۶ درصد از ارزش معاملاتی ) ملاک و مبنای محاسبه اخذ عوارض و … برای اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده قانونی فوق خواهد بود .