معافیت مالیاتی صادرات کالای غیرنفتی و کشاورزی به شرط بازگشت ارز

در مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصمیماتی درباره مالیات صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و کشاورزی گرفته شده است. در این لایحه آمده است:‌

🔹صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد واسطه ای و ده درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

🔹فهرست مواد خام، واسطه ای و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

🔹اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات برارزش افزوده منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق آیین نامه‌ای می باشد که با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.