از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می‌برند

◾️ سرمایه گذاری به صورت عام،
◾️ بخش تعاون،
◾️ بخش کشاورزی،
◾️ شرکت‌های بورسی،
◾️ مناطق آزاد تجاری-صنعتی،
◾️ مناطق کمتر توسعه یافته،
◾️ شهرک‌های صنعتی،
◾️ مناطق ویژه اقتصادی،
◾️ امور خیریه،
◾️ امور فرهنگی،
◾️ مسکن اجاره‌ای،
◾️ سود سپرده‌های بانکی،
◾️ صادرات،
◾️ فعالیت‌های ورزشی،
◾️ شرکت‌های دانش بنیان و
◾️ فعالیت‌های تولیدی

🌀 اشاره کرد که برای بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🌀 مشخص نبودن هزینه‌-درآمدی این مشوق‌ها و طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت‌ها از جمله مهمترین معایب دیگر نظام مشوق‌های مالیاتی در ایران است.