افزایش درآمدهای مالیاتی دلیل بر کارکرد بیشتر شرکت‌ها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی دارند.

مهرداد عباد ، عضو اتاق بازرگانی تهران : شنیده شده سازمان مالیاتی به کارشناسان خود دستور داده ۲۰ درصد مازاد سال گذشته را در نظر بگیرند و این کارشناسان معمولا برخوردهای طلبکارنه با شرکت‌ها دارند و با این روش رقم بالاتری را دریافت می‌کنند.

◾️مهرداد عباد، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با وجود کرونا و کاهش فعالیت کسب و کارها گفت: دولت فشار شدیدی به شرکت‌های شناسنامه‌دار داشته تا مالیات چندبرابر دریافت کند.

◾️عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال جاری درصد بسیار بیشتر این درآمدهای مالیاتی را از شرکت‌ها دریافت کرده‌اند. اما از کدام شرکت‌ها؟ همان‌هایی که سال قبل مالیات پرداخت می‌کردند و نه شرکت‌های جدید.

◾️وی ادامه داد: متاسفانه عرف نانوشته‌ای است که براساس آن سازمان مالیاتی ۲۰ الی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مالیات می‌دهد و برایشان اهمیت چندانی ندارد که واقعا این شرکت فعالیتی انجام داده است یا خیر!