🔘 مالیات بر خانه های خالی در قانون مالیات های مستقیم

◾️ماده ۵۴ مکرر ق.م.م ( اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) : واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

🔹سال دوم – معادل یک دوم مالیات متعلقه
🔹سال سوم – معادل مالیات متعلقه
🔹سال چهارم و به بعد – معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه

◾️توضیح تازه های مالیاتی اینکه شروط مطالبه مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر فوق الذکر برابر همین ماده قانونی این ها هست ؛

🔸 ۱ . در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر باشد .
🔸 ۲ . به استناد سامانه ملی املاک ( موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر ) به عنوان واحد خالی شناخته شده باشد .
🔸 ۳ . از سال دوم به بعد مشمول مالیات خواهد بود .

🔺🔺۱ . همین ماده قانونی هست که حالیه در حال چانه زنی جهت اصلاح توسط مجلس و شورای نگهبان می باشد.

🔺🔺۲ . توجه اینکه مالیات خانه های خالی فعلا برابر حکم همین ماده قانونی محاسبه خواهد شد.