افرادی که در استان‌های شمالی ویلا می‌سازند، باید مالیات متفاوتی بپردازند

رئیس مجلس گفت: افرادی که در استان‌های شمالی ویلا می‌سازند باید مالیات متفاوتی از ساکنان آن بدهند که آن هم باید با اختیارات مدیریت استانی باشد.