انک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

این دستور العمل طبق تکلیف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی در جهت افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، کاهش سطح ریسک پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شد و علاوه بر تعیین سقف روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان برای خدمات غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، تکالیف دیگری را هم برای شبکه بانکی و موسسات مالی مشخص کرده است.

🔸تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور و محدود شدن اعطای درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور از دیگر تکالیف این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور است.