پیام برخی همراهان تازه های مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده مالیاتی تراکنش های بانکی …

متاسفانه اظهارات مکتوب مودی رو به هیچ عنوان قبول نمیکنن براساس حدسیات پرونده میره جلو ، اعتراض بکنی به روند رسیدگی تهدید میشی

✍️رسیدگی ها بابت تراکنش ارزی واسه خودشون فرمول دراوردن که هیچ مبنای قانونی نداره ٢ درصد حجم تراکنش ها رو حق دلالی در نظر میگیرن

✍️مبالغ زیر ١۵ میلیون تومان را هم در جمع تراکنش ها لحاظ میکنن