در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت عدم اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹ بررسی شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی در تشریح این مسئله گفت: با تصویب قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیرکرد از او را نخواهد داشت.

◾️بر اساس اظهارات او به تازگی مواردی گزارش شده که سازمان امور مالیاتی مبلغ پرداخت نشده مالیات توسط پیمانکار را به عنوان بدهی این شرکت‌ها در نظر گرفته و آنها را در سامانه اداره حساب‌های دارایی به عنوان بدهکار مالیاتی معرفی کرده است. در نتیجه این شرکت‌های پیمانکاری امکان هرگونه معامله اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول که نیازمند استعلام از سازمان امور مالیاتی است را از دست داده‌اند؛ این درحالیست که هنوز کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده است.

◾️در این رابطه احمد آخوندی نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست از انجمن‌ها و تشکل‌های پیمانکاری درخواست کرد گزارش موارد موجود را با دفتر فنی سازمان امور مالیاتی در میان بگذارند، چراکه این اقدام خلاف قانون بوده و بدون شک از سوی سازمان بررسی خواهد شد.