در اطلاعیه ی اخیر ( شهریور ۱۳۹۸ ) سازمان امور مالیاتی کشور برای فراخوان نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش ( پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی ) صاحبان مشاغل ذیل نیز معرفی شده اند ؛

دفاتر اسناد رسمی
🔺مشاوران املاک
🔺وکلا

🔺🔺 این دسته از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش ( فاکتور ) مطابق مقررات بوده و لازم است از ابتدای مهر ماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه / پایانه پرداخت متصل به پرداخت بانکی خود ( کارتخوان های بانکی ) اقدام نمایند .