بخشنامه‌ای برای عدول از قانون مالیات

روزنامه صبح اقتصاد ، گفت و گویی با نیما غیاثوند کارشناس حسابرسی مالیاتی در خصوص بخشنامه تراکنش های بانکی که اخیرا توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، انجام داده است.

🌀 ایشان معتقد هستند بخشنامه تراکنشهای بانکی به شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ که در تاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، مغایر با قانون مالیاتی و قانون اساسی است و پس از بررسی های فراوان مشخص گردید که نواقص زیادی داشته و قوانین زیادی را زیر پا گذاشته است.

🌀 ایشان همچنین گفتند در واقع این آیین نامه [ بخشنامه ] فقط برای اخذ مالیات صادر شده و مستندات مالیاتی ندارد. نواقص موجود در این آیین نامه طی یک دادخواست به دیوان عدالت اداری کشور ارائه شده تا بتوانیم آن را نقض کنیم.