مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی شرط برخورداری از تسهیلات و معافیت مالیاتی موسسات خیریه خصوصی را اعلام کرد.

احمدرضا مدبرنیا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص معافیت مالیاتی موسسات خیریه خصوصی، اظهار کرد: بر اساس بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه باید صرف امور خیریه شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

🔹وی بیان کرد: با عنایت به مفاد بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، آن بخش از هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود، تنها در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. موسسات خیریه امسال برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مکلف به رعایت مفاد قانونی فوق هستند.