پیش نیازهای طرح دریافت مالیات از سود سپرده ها

یکی از مسائلی که به عنوان یکی از پایه های مالیاتی بر سر آن حرف و سخن فراوان است، برخی آن را تایید و عده ای تحقق آن را رد می کنند، دریافت مالیات از سود سپرده هاست. بی تردید دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی که در روند فعالیت های مولد آورده نمی شود و در بانک ها سرمایه گذاری شده است موضوع جدی است اما رعایت احتیاط در اخذ مالیات از اعداد و ارقام اخذ مالیات از کدام سپرده ها بسیار مهم است.

🔹اگر دریافت مالیات بر سود سپرده ها به عنوان قانون تصویب و به مرحله اجرا در بیاید، توجه به پیش نیازهای این موضوع بسیار حائز اهمیت است. روش اجرا باید توجیه پذیر باشد به این نحو که سپرده های بانکی با رقم های کم مشمول پرداخت مالیات نشوند و از پرداخت مالیات معاف شوند، اما دریافت مالیات از دانه درشت هایی که می توانند پول خود را وارد تولید کنند الزامی و بسیار واجب است. این مساله مانع بزرگی در برابر سپرده های کلانی می شود که سودهای بالایی از نظام بانکی دریافت می کنند.

🔹تعیین سقف مشخصی از سرمایه ها به عنوان سپرده های بانکی موجب آرامش خاطر دارندگان پس اندازان خرد می شود چرا که بخشی از دارندگان سرمایه ها و پس اندازهای خرد قادر به فعالیت در بازارهای موازی پولی نیستند، از این رو تعیین سقف مشخصی برای دریافت سود سپرده های بانکی بسیار مهم است. بنابراین با سیاست گذاری و برنامه ریزی درست، می توان مازاد بر نرخ تعیین شده را مشمول مالیات بر سود سپرده ها نکرد. دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به درستی اجرا شود می تواند نقش قابل توجهی در هدایت نقدینگی های کلان به سمت تولید باشد. از طرف دیگر سپرده گذاران جزء که راهی جز سپرده گذاری ندارند از اجرایی شدن این قانون به هیچ وجه متضرر نمی شوند/جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی