منابع آزمون دکتری رشته حسابداری 1399

عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است :

عناوین دروس امتحانی رشته حسابداری در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی  سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی – زبان انگلیسی آمار – ریاضی – حسابرسی حسابداری مدیریت – تئوریهای حسابداری
منابع آزمون دکتری مالی
دروس در سطح کارشناسی آمار آمار و کاربرد آن، دکتر عادل آذر، منصور مومنی و سعید جعفری
ریاضی کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ریاضیات پایه و کاربردی)، تالیف محمد فاریابی باسمنج و اکبر عالم تبریز، انتشارات اشراقی، صفار.
کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی، انتشارات هستان.
کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات گسترش علوم پایه.
کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، تالیف هادی رنجبران، انتشارات اثبات.
کتاب ریاضیات عمومی: رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری، تالیف امید محمودیان، انتشارات نگاه دانش.
کتاب مجموعه تست ریاضیات، تالیف کمال حسن نژاد، انتشارات سبزان.
کتاب تست ریاضیات کاربردی، تالیف وحید ناصحی فر، انتشارات پوران پژوهش.
کتاب ریاضیات، تالیف علی رضائی، انتشارات شهر آب.
کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف لیدا فرخو و محمد جلوداری ممقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
حسابرسی استانداردهای حسابرسی
تست های حسابرسی کیهان مهام
دروس در سطح کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت، زهرا دیانتی دیلمی و محمدرضا نیکبخت (نشر کتاب مهربان)
حسابداری مدیریت معاصر، حسن مدرکیان (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
حسابداری مدیریت، رضا شباهنگ (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی و سازمان حسابرسی)
حسابداری مدیریت با تأکید بر دیدگاه استراتژیک، ترجمه دکتر علی پارسائیان
حسابداری مدیریت استراتژیک، ترجمه حسن مدرکیان (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
مبانی حسابداری مدیریت، فریدون رهنمای رودپشتی
هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت (رویکرد ارزش آفرینی در کسب و کار پویا)، فریدون رهنمای رودپشتی
حسابداری مدیریت (چکیده درس و نکات)، بهروز خدارحمی نافچی اصفهانی
حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی، ترجمه علی پارسائیان و موسی بزرگ اصل
تئوری های حسابداری کتاب هندریکسن
کتاب تئوری حسابداری اسکات
کتاب تئوری حسابداری ولک
تئوری اثباتی حسابداری، واتس و زیمرمن

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی
دروس استعداد تحصیلی دروس زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی ، نویسنده : صداقت انتشارات نگاه دانش

کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

لازم به ذکر است داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند باید از دانش عمومی زبان انگلیسی برخوردار باشند . این که هر داوطلبی چه درصدی در درس زبان کنکور دکتری کسب می کند ، تا حدودی به دانش زبان عمومی وی مربوط است .