۶۵ درصد بار مالیاتی کشور بر دوش بخش تولید است

🔘 ایرنا- « امروز نظام مالیاتی کشور تمام فشار را بر بخش تولید وارد کرده به گونه‌ای که ۶۵ درصد بار مالیات کشور روی دوش این بخش است»؛‌این سخن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس است که روز چهارشنبه با خبرنگاران در میان گذاشت.

🔘 جمال رازقی افزود: دستگاه مالیاتی باید توجه خود را معطوف به آن بخش‌هایی که مدام فرار مالیاتی دارند کند تا مجبور نباشد همه فشارها را به بخش تولید وارد کند.