شرکت خانوادگی و افشاء داوطالبانه

 شیوه های افشای داوطلبانه شرکت های خانوادگی را بررسی می کنیم. شرکت های خانوادگی افق سرمایه گذاری بزرگتر و تعارض های نمایندگی کمتر بین مالکان و مدیران دارند. اما، تعارض های نمایندگی بیشتری بین سهامداران کنترل کننده و غیرکنترل کننده دارند و نگرانی های بیشتری در مورد اعتبار و آبروی خود دارند. بنابراین، این فرضیه را بیان می کنیم که ارتباط قبلاً گزارش شده بین مشوق های مبتنی بر سهام و افشاهای اختیاری برای شرکت های خانوادگی کاهش می یابد. متوجه می شویم که شرکت های خانوادگی در مقایسه با شرکت های غیرخانوادگی، به احتمال کمتر پیش بینی درآمد مدیریت فراهم می کنند هنگامی که ثروت CEO آنها (مرتبط با شرکت) بیشتر باشد. تنها به این تاثیر در شرکت های بزرگتر تاکید می کنیم که این با این یافته همخوانی دارد که شرکت های بزرگتر، تعداد مشوق های مبتنی بر سهام بیشتری نسبت به شرکت های کوچکتر دارند. علاوه برآن، نتیجه اصلی همچنان صدق خواهد کرد هنگامی که یک عضو خانواده به عنوان CEO یا در هیئت مدیره فعالیت کند. در این ادبیات، با تعمیم پژوهش ها در مورد مشوق های مبتنی بر سهام و افشای داوطلبانه مشارکت می کنیم و این پژوهش را به شرکت های خانوادگی مرتبط می کنیم و دیدگاه هایی در مورد نتایج متضاد و متناقض دیده شده در پژوهش های شرکت های خانوادگی انجام شده در قبل، بیان می کنیم. مقدمه: شرکت های خانوادگی، نقشی اساسی در اقتصاد ایفا می کنند. یک شرکت خانوادگی به صورت هرگونه شرکتی که در آن موسسان یا اولادشان سمت هایشان را در مدیریت ارشد، به عنوان اعضای هیئت مدیره، حفظ می کنند، یا از جمله بزرگترین سهامداران شرکت هستند، تعریف می شود (مجله BusinessWeek، 2003). شرکت های خانوادگی، تقریباً 33 و 46 درصد از بترتیب 500 و 1500 شرکت های شاخص استاندارد و پور (Standard and Poor (S&P)) را تشکیل می دهند و دامنه گسترده ای از صنایع را پوشش می دهند. برای مثال، دو سوم از 1500 شرکت S&P در بخش های زیر، شرکت های خانوادگی هستند: صنایع فنآوری پیشرفته (برای مثال، داروسازی و تجهیزات الکترونیک)، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، و چاپ و نشر. همچنین شرکت های خانوادگی، بیش از 30% شرکت های درون صنایع شدیداً نیازمند به سرمایه (شرکت های فولاد، ماشین آلات، خودروسازی، پتروشیمی و گاز طبیعی)، صنایع تحت نظارت (شرکت های بانکداری و بیمه) و صنعت تدارکات تجاری را تشکیل می دهند (چنگ، 2014). اما، درک ما از تاثیر شرکت های خانوادگی بر افشای داوطلبانه محدود است. در این مقاله، اثر افزایشی شرکت خانوادگی بر رابطه بین انگیزه های مبتنی بر سهام CEO ها و افشای داوطلبانه (پیش بینی های مدیریت) را بررسی می کنیم.