اخلاق در حسابداری

این مطالعه موردی، مسائل حسابداری اخلاقی که اغلب تخصص حسابداری با آنها مواجه می شود را با استفاده از فعالیت های گروه سرمایه گذاری WWM, Inc را مورد بررسی قرار می دهد. براساس اقدامات اشخاص حقیقی و شرکتهایشان، WWM, Inc به کسب و کارهای دچار مشکل مالی کمک می کند تا از موسسات مالی از طریق یک «طرح دارایی اهرمی»، که وثیقه های لازم برای وام ها را فراهم می کند، وام دریافت کنند. شما، با اقدام به عنوان یکی از اعضای هیئت نظارتی حسابداری، شرایط محیط بر این شرکت را از چندین جنبه اخلاقی و آیین های رفتاری حرفه ای، بررسی خواهید کرد. هدف این مطالعه مورد (1) افزایش درک در مورد چهارچوب های اخلاقی و آیین های رفتاری تخصصی و (2) یادگیری نحوه بکار گیری این چهارچوب های اخلاقی برای تصمیم گیری می باشد. مطالعه موردی: دیل پرز، یک شغل موفق (به عنوان یک واسطه سهام) داشته است. دوست بسیار صمیمی وی، جفری جونز نیز یک کسب و کار موفق (به عنوان یک فروشنده) داشته است که می تواند هر چیزی را به هر کس بفروشد. جفری، دیل را قانع کرد تا یک شرکت تجاری مشترک جدید با وی در کمبریج راه اندازی کنند. با هم، گروه سرمایه گذاری کمبریج (به اختصار CIG) را تاسیس کردند که یک شرکت خدمات مالی است که خدمات مشاوره مالی و بانکداری سرمایه گذاری را ارائه می داد. بخصوص اینکه، CIG، برای مشتریان، توصیه های متناسب شده با نیازهای مالی ارائه می داد و در عین حال، یک مجموعه از محصولات مالی نوین که پوشش دهنده محافظه کاری سرمایه ای، تولید درآمد و رشد سرمایه درازمدت هستند، فراهم می کرد. اخیراً، دیل و جفری، پیشنهادهای خدمات به مشتری دیگری را مشخص کرده اند تا کسب و کار خود را گسترش دهند. جفری و دیل، تصمیم گرفتند تا با دوست قدیمی خود، گری اسمیت تماس بگیرند تا بدانند آیا با آنها کار می کند یا خیر. جفری و دیل تصور می کردند که گری شریک عالی ای خواهد بود، زیرا سابقه کاری حسابداری قوی (به عنوان یک حسابدار حرفه ای) داشته است و ارتباط خوبی با جامعه تجاری دارد. گری، در اولین شغل خود، در شرکت های مشترک جهانی، یک شرکت توسعه املاک بین المللی که فرصت های مدیریت پروژه، سرمایه گذاری املاک تجاری و مسکونی و منابع آموزشی برای سرمایه گذاران سراسر جهان فراهم می کرد، کار می کرد. مسئولیت گری کمک به مشتریان شرکت مشترک جهانی (گلوبال ونچر) در تضمین و رسیدگی وام ها جهت تسهیل سرمایه گذاری املاک بود. اکثر وام های مشتریانش از طریق بانک تجارت پردازش شدند- جایی که گری در آنجا روابط تجاری قوی در طی این سالها، برای خود ایجاد کرده بود».