خبر
kavianadmin

✅ روش پلمپ دفاتر قانونی

دفاتر قانونی شامل:1⃣دفتر روزنامه2⃣دفتر کل3⃣دفتر دارائی 🔻 بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت

ادامه مطلب »