خبر
kavianadmin

شکاف مالیاتی در ایران چقدر است؟

اندازه‌گیری و کاهش شکاف مالیاتی از وظایف کلیدی سازمان‌های مالیاتی است؛ با این وجود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ایران اندازه‌گیری این شاخص است.

ادامه مطلب »