مقالات

برخی مزایای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

🔹۱ . دریافت کارت عضویت که با ارائه آن و معرفی مودی بدون پرداخت حق تمبر می توانند در مراجع دادرسی مالیاتی حضور پیدا کنند.

 

🔹۲ . بالغ بر ۵۰ نفر اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در حال حاضر با حکم وزیر محترم امور اقتصادی و داریی به عنوان مستشاران هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سطح استانهای کشور منصوب گردیدند.

 

🔹۳ . باتوجه به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ به شورای محترم نگهبان ارسال شد، اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می توانند به عنوان نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.

Author


Avatar